قطعه ها

قطعه گمان

تو‌ برایم ‌دلچسبی مثل‌ باران‌ در‌ روزهای‌ گرم‌ تابستانی مثل ‌شوق‌ لحظه‌ی‌ اوج‌ گرفتن‌ تاب‌...

قطعه دچار

تو‌ انتخاب‌ من‌ نبودی‌، سرنوشتم‌ بودی تنها‌‌ انگیزه‌ی‌ ماندنم‌ در‌ این‌ وانفسای‌ شلوغ در‌ این‌...

قطعه قرار

دنیا ‌پر‌ از‌ عطر‌ بابونه‌ است‌ محبوب‌ من! بیا‌ از‌ سر‌ انگشتان ‌این‌ احساس آویزان‌ شویم لبریز‌...

محتوا محافظت می شود. راست کلیک غیرفعال است.