قطعه بمان مسعود سجادی

نوازنده و آهنگساز: مسعود سجادی

 

برای‌ زیستن‌ هنوز‌ بهانه‌ دارم
من‌ هنوز می‌توانم ‌به‌ قلبم‌ فرمان ‌بدهم
که‌ تو‌ را‌ دوست‌ داشته‌ باشد…

احمدرضا احمدی

 

برای دانلود قطعه بمان به صورت صوتی و کیفیت بالا آلبوم حضور را دریافت نمایید.

آلبوم حضور