قطعه طلوع مسعود سجادی

نوازنده و آهنگساز: مسعود سجادی

 

ای‌ شما
ای‌ تمام‌ نام‌ های‌ هر‌ کجا
زیر ‌سایبان‌ دست‌های‌ خویش
جای‌ کوچکی‌ به‌ این‌ غریب‌ بی‌پناه ‌می‌دهید؟

قیصر امین پور

 

برای دانلود قطعه طلوع به صورت صوتی و کیفیت بالا آلبوم دچار را دریافت نمایید.

آلبوم دچار